June 5, 2023

Mohon bantu, adik Athif juga perlukan RM9 juta

<img src="" width="250px">

Kuantan: Selepas kejayaan rakyat Malaysia mengumpul dana RM9 juta untuk membantu adik Naail yang menghidap penyakit jarang jumpa, Spinal Muscular Atrhopy (SMA) Type 1, kini giliran adik Athif pula mengharapkan ‘keajaiban’ sama.

© New Straits Times Press (M) Bhd

OR

Scroll to Top