April 2, 2023

KPWKM tumpu laksana Akta 840 tahun ini

<img src="" width="250px">

Kuala Lumpur: Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) akan menumpukan pelaksanaan Akta Antigangguan Seksual 2021 (Akta 840) pada tahun ini.

© New Straits Times Press (M) Bhd

OR

Scroll to Top